Som Sèniors voluntaris que retornem a la societat els coneixements i l’expertesa directiva que hem assolit en la nostra trajectòria professional, i amb la nostra acció contribuïm a recolzar la creació i el manteniment de llocs de treball.

Tots els associats provenim del sector empresarial i pro¬fessional, hem estat empresaris o càrrecs directius de l’empresa. Actualment els voluntaris som 35, a setembre de 2015.
Som professionals qualificats jubilats, prejubilats o en actiu que, amb esperit altruista, volem oferir la nostra experiència i coneixements en l’àmbit de la nostra especialitat en la gestió empresarial a les persones o empreses que ho necessiten.

SECOT es una associació sense ànim de lucre present a tot l’Estat, declarada d’utilitat pública l’any 1995
L’àmbit de la Delegació són les comarques de la província de Tarrago¬na, que presta servei des de 2006
Constituïm una xarxa ben organitzada de Consultors