Pla d’empresa i viabilitat: Són la planificació, el quadern de ruta, i en molts casos cal revisar-los.
Construint-lo a partir de Models de Generació de Negoci per centrar bé la dimensió del projecte i els seus requisits.
No han de ser extensos, han de ser realistes i complets. Contraposant els models teòrics amb cada cas.
Objectius qualitatius i quantitatius, estratègies marc, investigació de mercats, eines i estructura necessàries.
Us en facilitarem uns models senzills i útils, contrastats al llarg dels anys d’experiència de Secot.

Àrees de gestió de l’empresa: La planificació cal posar-la en pràctica i que tingui èxit.
Saber prendre decisions sobre compres, producció, màrqueting, finances, recursos humans i la seva formació, etc. Ho oferim des de la visió més pràctica i ajudem a seguir-ne la implantació.

EL PROJECTE PROFESSIONAL
Col•laboració en l’estudi dels aspectes clau i determinació de la idea ini¬cial, per tal que inclogui els requisits indispensables que la facin viable.

CREACIÓ DE L’EMPRESA PRÒPIA
Elaboració detallada del pla d’empresa i l’anàlisi de viabilitat econòmi¬ca, per a determinar els recursos necessaris per desenvolupar l’oportu¬nitat de negoci.